جستجو

راه بیمه ها به سلامت روان هم باز شود


1395/09/30


سلامت نیوز : بیمه‌ها دقیقاً مثل کارت‌های ملی عمل می‌کنند، اگرچه کارت ملی ارزش اقتصادی ندارد اما دارنده آن با داشتن این کارت احساس هویت و عزت نفس پیدا می‌کند و می‌تواند خودش را متعلق به این کشور بداند.
، دکتر هادی معتمد، روانپزشک در روزنامه ایران نوشت: حمایت‌های اجتماعی در هر قالب و شکلی می‌توانند احساس شهروندی را در جامعه بارور کنند، مردم وقتی می‌بینند که دولت با ارائه مزیت‌هایی سعی دارد تا آرامش روحی و روانی را در جامعه حاکم کرده و آنها را از تنش‌های اجتماعی موجود دور کند نسبت به کشورشان احساس تعلق بیشتری پیدا می‌کنند و برای آبادانی و موجودیت بخشی به سرزمین‌شان هم با اراده‌تر می‌شوند، چرا که در این صورت دولت و خود را یک خانواده بزرگ می‌دانند که هر یک به سهم خود برای آرامش دیگری در تلاش است.


مهدی میر محمد صادقی روز شنبه در گفت ‌وگو با خبرنگار ایرنا، ایجاد بیمه سلامت روان برای افراد جامعه را بسیار ضروری دانست و گفت: برای را‌ه اندازی این بیمه، اعتباری حدود 1500 میلیارد ریال نیاز است که البته برای اجرا به توجه حاکمیتی نیز نیازمند است.مطابق آخرین مستندات و شواهد موجود، شیوع اختلالات روانی حدود 20% است که تقریباً 14% بار بیماریهای کشور را شامل می شود. این در حالی است که مطابق تعاریف جهانی، سلامت روان، فقط نبود اختلالات روانی نیست و مؤلفه‌های دیگری را هم شامل می‌شود که اگر آنها نیز منظور شوند، بار مشکلات روانی – اجتماعی به مراتب بیشتر خواهد بود. در برنامه پنجم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی کشور در راستای سند چشم‌انداز 20 ساله بر رویکرد «انسان سالم» و «سلامت همه‌جانبه» و همچنین ارتقاء شاخصهای بهداشت روان به‌ویژه در دانش‌آموزان و نیز مبارزه همه جانبه با مواد مخدر و روانگردان و اهتمام به اجرای سیاستهای کلی مبارزه با مواد مخدر در دهه پیش رو که پیشرفت و عدالت نام گذاری شده، تاکید گردیده است. . با توجه به گستره عوامل تاثیر گذار بر سلامت روان این نکته آشکار می شود که مسئولیت تامین سلامت روان جامعه فراتر از یک سامانه تخصصی تحت عنوان وزارت بهداشت و یا دانشگاه های زیر مجموعه آن است و این مهم نیاز به هماهنگی و همکاری بین بخشی دارد . در چنین شرایطی نحوه استخراج عوامل موثر بر سلامت روان و مداخلات اصلاحی نیز متفاوت است و نیاز به کار بین بخشی وسیع و همکاری همه نهادهای جامعه دارد که در این میان وزارت بهداشت سه نقش میانجی دانش ، حمایت طلب و هماهنگ کننده سایر سازمان ها را بر عهده می گیرد . خوشبختانه نقشه تحول نظام سلامت کشور تدوین و تصویب شده است و ارتقای سلامت روان به عنوان یکی از بخش های کلیدی این نقشه هدف گذاری شده است انتظار می رود با استقرار برنامه جامع ارتقای سلامت روان : زبان مشترکی برای مدیریت سلامت روان بین ذینفعان ایجاد شده و احساس مالکیت برنامه ها افزایش یابد به استقرار موفقیت آمیز برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع کمک کند یک سند علمی بالادستی برای ارتقای سلامت روان کشور فراهم شود دستیابی به اهداف سلامت روان در برنامه توسعه پنجم کشور تسهیل و تسریع گردد آخرین دستاوردهای مداخلات سلامت روان در تجربیات بین المللی در زمینه پیشگیری از بیماری های روانی به کار گرفته شود ثبات برنامه های سلامت روان با تغییر مدیران تضمین شود پیام های اصلی برنامه جامع ارتقای سلامت روان پیام 1 ) چرا سیاست گذاران ارشد کشور باید برای سلامت روان سرمایه گذاری کنند ؟ E هزینه های اقتصادی مستقیم ( بار مالی اقدامات تشخیصی ، درمان ، بازتوانی و پیشگیری ) و هزینه های اقتصادی غیر مستقیم ( کاهش توان فردی ، کاهش نیروی مولد جامعه ، بار خانوادگی ) بیماری ها و اختلالات روانی بسیار سنگین است E به دنبال شیوع اختلالات روانی ، انواع آسیب های اجتماعی و متعاقبا هزینه های انتظامی و قضایی جامعه افزایش می یابد E در برخی آمارها بیشترین میزان از کارافتادگی و کاهش نیروی مولد جامعه مربوط به بیماری های روانی است ، که این خود کند شدن و کاهش احتمال دستیابی به اهداف توسعه را به همراه دارد . E افزایش فقر و متعاقبا افزایش بار بیماری های روانی چرخه معیوبی را تشکیل می دهند . E افزایش بار کاری ارایه کنندگان خدمات سلامت ، کند کردن روند درمان بیماری های جسمی به دلیل عدم تبعیت بیمار از درمان E شیوع بیماری ها و اختلالات روانی ، افزایش نقص حقوق انسانی را به دنبال دارد ( البته این مورد هم علت و هم معلول است ) E افزایش درصد دستیابی به اهداف سلامت جسمی از قبیل : کاهش مرگ و میر شیرخواران به دلیل بهبود درمان افسردگی پس از زایمان ، میزان عفونت اچ آی وی و ایدز برای گروه سنی 24-17 با کاهش رفتارهای پرخطر جنسی و مصرف مواد ، افزایش تبعیت و پذیرش بیماران در درمان بیماری های جسمی از جمله دیابت ، فشارخون ، سرطان و سل . E فرد مبتلا به بیماری روانی هم خود و هم خانواده اش در معرض انگ و تبعیض اجتماعی است که احساس انزوا و محدودیت مشارکت های اجتماعی را باعث شده و در یک کلام کاهش بیشتر سرمایه اجتماعی فرد ، خانواده و جامعه را باعث می شود البته سرمایه اجتماعی هم علت و هم معلول است . E بیماری های روانی با بیماری ها و آسیب های جسمی از جمله ایدز ، صدمات و تصادفات رانندگی اثرات هم افزایی دارد . پیام 2 ) بر اساس گزارش های منتشر شده سازمان جهانی بهداشت در سال های 2004 و 2009 عوامل خطر سلامت روان از جمله تکامل نامناسب دوران کودکی ، ازدواج و باروری نامناسب ، خشونت ، پایمال شدن حقوق شهروندی ، والدین دارای اختلالات روانی ، مدرسه نامناسب و غیرمراقب ، ضعف مهارتهای زندگی و والدی ، کمی سرمایه اجتماعی و رفتارهای غیرسالم اجتماعی و تنزل اخلاقیات (به عنوان محوری ترین عنصر سلامت معنوی ) مسبب بخش بزرگی از اختلالات روانی است که نیازمند جلب حمایت و توسعه همکاری بین بخشی است . پیام 3 ) بر اساس مطالعه ابتدای دهه 1380 اختلالات روانپزشکی از نظر بار بیماری ها پس از حوادث در کشور رتبه دوم را به خود اختصاص داده بود و برآورد منتشر شده توسط وزارت بهداشت در اواخر دهه 1379 شیوع 21% از جامعه به انواعی از اختلالات روانی را نشان می دهد . بر اساس نظرات خبرگان روند احتمالی افزایش اختلالات روانی در یک دهه گذشته وجود دارد هر چند برای اثبات نظر خبرگان علی رغم روش های سنجش متفاوت ، باید منتظر نتایج پیمایش کشوری سلامت روان در اواخر سال 1390 باشیم . پیام4) مجموعه برنامه های سلامت روان در دو دهه گذشته در بهترین شرایط پوشش معادل جمعیت روستائیان را داشته است و عموما شهرها از این خدمات محروم مانده اند . پیام 5 ) تحلیل وضعیت نظام سلامت روان کشور نشان می دهد که در حال حاضر محیط درونی در ضعف و محیط بیرونی در تهدید قرار دارد و بهبود موقعیت فعلی نیازمند ظرفیت سازی درونی نظام سلامت روان و توسعه همکاری بین بخشی (ازجمله مشارکت مردم ) است . پیام 6 ) مطابق این مطالعه در پنج سال آینده سه راهبرد اساسی می بایست محور عملیات وزارت بهداشت قرار گیرد : بهبود وضعیت فعلی خدمات سلامت روان ، ارتقای سواد سلامت روان گروه های مختلف جامعه و سرمایه گذاری در کاهش عوامل خطر سلامت روان . پیام 7) تصویب برنامه در شورای سیاست گذاری و شورای عالی سلامت و امنیت غذایی اولین گام در استقرار برنامه خواهد بود که با انعقاد تفاهم نامه های همکاری و استقرار نظام مدیریت پروژه و پایش محصولات در اداره سلامت روان دنبال خواهد شد .