مرکز بیمه سلامت روان ایران

logo


اولین و تنها سازمان ارائه دهنده
خدمات بیمه
سلامت روان در حوزه روانشناسی

مطالب اصلی را در صفحات پایین ببینید

درباره ماچگونگی شکل گیری سازمان سلامت روان ایران سازمان (سمن) سلامت روان ایران با هدف ترویج علوم روانشناختی و فرهنگ سازی نیز بهره گیری عموم مردم از این دانش مهم، به صورت یک سازمان مردم نهاد شکل گرفته است و جهت اجرایی نمودن اهداف ملی خود برای عموم مردم ایران توانسته است تفاهم نامه ها و قرارداد هایی را با موسسات، کانون ها و شرکتهای تخصصی مجری طرح های پیشنهادی اش منعقد کند و مهمترین این مجموعه ها: موسسه آموزشی و پژوهشی منــشور مهــر و کانون آگهی و تبلیغات اندیشه سبز می باشد که هر یک در حوزه تخصصی خود بار مسئولیتی خطیری را به دوش می کشند. موسسه آموزشی و پژوهشی منشور مهر مسئولیت ارتباط حرفه ای با کلینیک ها و سازمانهای وابسته به رشته روانشناسی را دارد، نیز ایجاد ارتباط مناسب با روانشناسان مطرح و با سابقه نیز بر عهده این موسسه می باشد. بررسی، تولید و تامین مطالب نشریه تخصصی علمی آموزشی سلامت روان ایران نیز بر عهده موسسه منشور مهر می باشد. کانون آگهی و تبلیغات اندیشه سبز مسئولین بازار یابی، تبلیغات، اطلاع رسانی و چاپ را بر عهده دارد. همچنین این کانون وظیفه نظارت، به روز رسانی و درج اطلاعات تخصصی ارائه شده از سوی سازمان سلامت روان ایران در وب سایت، اپلیکیشن همراه، کانال های علمی و غیره را با همکاری شرکتهای متخصص بر عهده دارد. نتیجه گیری تمامی سازمان ها، موسسات، کانون ها و گروه های مرتبط با این طرح دست اندر دست هم گذاشته اند تا با یاری و همراهی کلینیک های تخصصی، روانشناسان و درمانگران علاقمند به ارائه خدمات حمایتی و ارزانتر بتوانند این فرهنگ سازی مهم را ترویج دهند و به نتیجه برسانند. از این رو با گسترش زود هنگام این طرح در سراسر کشور ایران، تمامی دارندگان دفترچه بیمه سلامت روان ایران می توانند در مراکز استان ها از این خدمات بهرهمند شوند.