مرکز سلامت روان ایران

logo

logo

اولین و تنها سازمان ارائه دهنده
خدمات بیمه مکمل
سلامت روان در حوزه روانشناسی
اجرایی در سراسر ایران

طرح نقره ای
این نوع خدمات ما با بهره گیری از تخفیف 20 تا 35 درصد، دومین نوع بسته پیشنهادی سازمان می باشد و با این طرح بیمه گذار می تواند در هر ماه 8 نوبت از تخفیف برای هر نفر برخوردار شود