مرکز سلامت روان ایران

logo

logo

اولین و تنها سازمان ارائه دهنده
خدمات بیمه مکمل
سلامت روان در حوزه روانشناسی
اجرایی در سراسر ایران

طرح طلایی
این نوع خدمات ما با بهره گیری از تخفیف 35 تا 45 درصد، برترین نوع بسته پیشنهادی سازمان می باشد و با این طرح بیمه گذار می تواند در هر ماه 12 نوبت از تخفیف برای هر نفر برخوردار شود